Stichting Huurdersbelang 

Krimpen aan den IJssel e.o.

Welkom op onze website!

Onze organisatie is opgericht in januari 1998 onder de naam Stichting Huurdersraad Woonwaard.

Deze naam sprak de huurders niet aan, daarom besloten om in januari 2012 deze te veranderen in Stichting Huurdersbelang Krimpen aan den IJssel en omstreken.

Stichting Huurdersbelang behartigt de belangen van de huurders van Stichting QuaWonen.

Wettelijk is de verhuurder verplicht om met de huurdersorganisaties om tafel te gaan zitten om over alle beleidszaken te praten.

Het bestuur van Stichting Huurdersbelang bestaat uit: 

  • Voorzitter
  • Vice voorzitter
  • Secretaris
  • Penningmeester
  • en leden die ieder hun eigen inbreng hebben

Wij werken volgens de Statuten en een Huishoudelijk Reglement. Ook staan wij ingeschreven in het handelsregister te Rotterdam.

Stichting Huurdersbelang werkt samen met contactpersonen. Wilt u in uw buurt contactpersoon zijn dan zijn wij bereid u te adviseren. Wij nodigen u 2 x per jaar uit om lopende zaken te bespreken. Tevens hebben twee leden van onze organisatie regelmatig contact met u zodat er een uitwisseling van informatie plaats vindt.

Als huurdersorganisatie hebben wij 3 of meer keer per jaar overleg met de regiomanager van Stichting QuaWonen over zaken zoals: leefbaarheid, woonomgeving, servicekosten, dienstverlening, renovatie, sloop- en nieuwbouw.

Een commissie heeft 3 of meer keer per jaar overleg met de directie en management van Stichting QuaWonen. Dit overleg gaat over beleidszaken zoals: onderhoud, huurbeleid, energiebeleid, ZAV beleid (zelf aangebrachte veranderingen), verkoop van woningen, sloop en nieuwbouw.

Wij hebben als organisatie het recht gevraagd om ongevraagd advies aan Stichting QuaWonen uit te brengen.

4 keer per jaar wordt er een vergadering van de woonbond bijgewoond. Dit is de landelijke organisatie die ondersteuning geeft aan huurdersorganisaties.