Stichting Huurdersbelang 

Krimpen aan den IJssel e.o.

17-10-2019

Stichting Huurdersbelang nodigt u hierbij uit voor een informatieve avond.

Wij hebben de BOA’s en een ergotherapeut uitgenodigd om iets over hun
respectievelijke werkzaamheden te komen vertellen.
 
 
DATUM    :     maandagavond 11 november 2019
TIJD         :     19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur)
LOCATIE  :     Wijkcentrum Parkrand Tijm 1b Krimpen aan den IJssel
  
Wij hopen u dan te zien!

Met vriendelijke groet,

Stichting Huurdersbelang

Tijm 1c
2925SN Krimpen aan den IJssel
2925SN1@hetnet.nl
                

 

21-05-2019

Huurders van QuaWonen kunnen huurbevriezing of –verlaging aanvragen Eerder dit jaar hebben woningcorporaties en de Woonbond afspraken gemaakt in een sociaal huurakkoord. Het beleid van QuaWonen is al jaren in lijn met deze afspraken. Zo blijft de jaarlijkse huurverhoging al jaren beperkt tot maximaal inflatie en vraagt QuaWonen slechts een geringe bijdrage bij energierenovatie. Nieuw is dat huurders van QuaWonen in aanmerking kunnen komen voor huurbevriezing of –verlaging. Voor wie geldt huurbevriezing of –verlaging QuaWonen sluit aan bij de afspraken uit het Sociaal Huurakkoord. Dat betekent dat de volgende groepen huurders tijdelijke huurbevriezing of –verlaging kunnen aanvragen: Huurders met recht op huurtoeslag in een woning met een huurprijs boven de € 651. Mogelijk huurbevriezing. Huurders met recht op huurtoeslag in een woning met een huurprijs boven de € 720. Mogelijk huurverlaging tot onder de € 720. Huurders met een inkomen tot € 42.436 in een woning met een huurprijs boven de € 720. Mogelijk huurbevriezing. Deze bevriezing of verlaging geldt voor 1 jaar. Als de situatie voortduurt, moet de huurder het volgende jaar opnieuw een aanvraag doen bij QuaWonen. Nog niet bij wet geregeld maar wel mogelijk bij QuaWonen Op dit moment kan een tijdelijke huurbevriezing of –verlaging volgens de wet nog niet. Maar corporaties en huurdersorganisaties mogen wel alvast eigen maatregelen nemen. Dat doet QuaWonen nu. De corporatie vindt het belangrijk dat haar woningen betaalbaar zijn en hanteert al langer een beleid waarbij in schrijnende gevallen een oplossing wordt gezocht samen met de huurder. Meer informatie voor huurders: QuaWonen adviseert huurders om via de online check van de Woonbond te controleren of ze in aanmerking komen voor huurbevriezing of –verlaging: https://www.woonbond.nl/huurbevriezing-of-huurverlaging . Meer informatie over de procedure is te vinden op de website van QuaWonen.   


14-11-2019

Verslag van de informatie-avond voor huurders van maandag 12-11-2018

Aanwezig waren:  

De heer R.v.d. Broeke (manager-bestuurder QuaWonen).

Mevrouw A. de Bruin, hr L. Hoeneveld, hr A. Stuurman, hr G.Verkaik (energiecoaches). 

Mevrouw K. Jaarsma (wethouder in Krimpen a/d IJssel).  

Huurders en contactpersonen (30).  

Leden van Stichting Huurdersbelang.  

 

De voorzitter van Stichting Huurdersbelang heet de aanwezigen welkom.

De heer Gerrit Verkaik, i.s.m. Annie de Bruin, Léon Hoeneveld en Adri Stuurman, 

geeft een presentatie over het thema: "Bespaar energie".  

De volgende tips werden gegeven voor het besparen van energie.  

GRATIS BESPAREN  

Apparaten echt uitzetten; Boiler op 60 graden; Tweede koelkast weg; Minder was in de droger; Korter douchen; Precies genoeg water koken; Kleding wassen op 40 graden;  

Geen of weinig wasmiddel gebruiken; Vaatwasser op Eco programma; Licht uit!; Deur dicht;  

Niet thuis, thermostaat op 15; Thermostaat ’s nachts op 15; thermostaat 1 graad lager;  

Verwarm je slaapkamer niet; Thermostaat eerder lager; Laat de radiator vrij.  

Dit alles geeft een totale besparing van € 1180.00 per jaar.  

INVESTERINGEN  

Naden en kieren; Waterbesparende doucheknop; Vriezer energielabel A+++;  

Energiezuinige lampen; Radiatorfolie; Zuinige TV.  

GROTE INVESTERINGEN  

Isoleren en glas vervangen; HR ketel; Zonneboiler; Zonnepanelen.  

Er werd een quiz gedaan, waar 7 vragen konden worden beantwoord over het besparen  

van energie. Daarna werd een boekje uitgedeeld uit de "Energiekoffer".  

De voorzitter bedankt de medewerkers aan deze informatieve presentatie over het besparen van energie en kondigt een korte pauze aan.  

1  

Mevrouw Kirsten Jaarsma, wethouder "wonen" in Krimpen aan den IJssel,  

vertelt iets over wonen, woningbouw, leefbaarheid en duurzaamheid.  

Nederland heeft in 2030 18 miljoen inwoners. Dit betekent 900.000 huishoudens meer  

t.o.v. 2018. Elk jaar 85.000 woningen erbij, vooral in de grote steden.  

Sinds begin 2018 worden er gesprekken gevoerd over de woningbouw en het aandeel in de sociale woningvoorraad.  

Hier ligt een uitdaging voor 15 gemeenten in de woonregio; 54.000 woningen erbij.  

Er moet een herverdeling plaatsvinden van de sociale woningvoorraad binnen de  

gemeenten.  

Krimpen doet het goed met 38% sociale woningen – 12.360.  

Naast QuaWonen zijn er drie andere woningcorporaties actief in Krimpen a/d IJssel.  

Er wordt onderzoek gedaan naar nieuwbouw op diverse locaties. Daarbij is het mixen  

van woontypen belangrijk.  

In totaal moeten er ca. 500 woningen bij.  

Aansluitend op regio afspraken moet er een nieuwe Woonvisie komen.  

Daarmee zal begin 2019 worden gestart.  

Het doel is een toekomstbestendige woonvoorraad.  

Krimpen moet aantrekkelijk blijven voor jonge mensen, gezinnen met kinderen en  

senioren,  

Met QuaWonen is een project gestart, waarin extra aandacht voor jongeren is.  

De woonvisie zal zijn weerslag krijgen in de prestatieafspraken met QuaWonen.  

De "leefbaarheid"is een belangrijk onderwerp in de gemeente; het is belangrijk dat  

inwoners prettig en veilig kunnen wonen.  

Hierin is goede samenwerking met QuaWonen, o.a. door inzet van wijkbeheerders.  

Er is aandacht voor sociale problematiek. Wat speelt er achter de voordeur?  

De sociale cohesie is belangrijk. Er zijn wijkgerichte activiteiten, ( o.a. in ontmoetings-  

ruimten van QuaWonen).  

Er worden wijkschouwen gehouden. Hier ligt een taak voor de gemeente, maar ook voor  

de inwoners.  

De "duurzaamheid" is een speerpunt in het coalitieakkoord en het collegewerkprogramma.  

Vanaf 2020 zal er standaard energieneutraal worden gebouwd.  

Hierbij speelt ook QuaWonen een grote rol.  

De wethouder beantwoordt nog enkel vragen van de aanwezigen.  

De voorzitter bedankt mevrouw Jaarsma voor haar inbreng en sluit deze bijeenkomst  

om 21.30 uur.


30-10-2018

Uitnodiging informatie-avond maandag 12 november 2018

 

Stichting Huurdersbelang Krimpen aan den IJssel e.o. nodigt hierbij alle huurders van QuaWonen uit voor een informatieve avond.

De onderwerpen die aan de orde komen zijn: “Energie” en “Het wonen en de leefbaarheid

in Krimpen aan den IJssel.

 

Datum en tijd:           maandag 12 november 2018 om 19.30 uur (inloop 19.00 uur)

Locatie:                      Wijkcentrum Parkrand Tijm 1b, 2925 SN Krimpen aan den IJssel

 

Tot ziens op 12 november!

 

06-05-2018, 22:16

Verslag van de bijeenkomst van maandag 16 april 2018

Aanwezig : G. Jorna, J. Melenboer, W. van Os, M. Oversluizen, M. Pietersz, A. den Ridder, G. in het Veld, P. Vermeulen  Regio brandweer : W. Augustijn Ambulancedienst : P. v.d. Walle QuaWonen : W....   Meer


14-03-2018, 21:01

Uitnodiging informatie-avond maandag 16 april 2018

Stichting Huurdersbelang Krimpen aan den IJssel nodigt hierbij alle huurders van QuaWonen uit voor een informatieve avond. De regio brandweer zal een presentatie geven. Wouter Klip van QuaWonen zal spreken...   Meer


26-11-2017, 12:19

Verslag van de bijeenkomst“ Zorg voor senioren” van 23 oktober 2017

De voorzitter van Stichting Huurdersbelang heet alle aanwezigen hartelijk welkom. Een speciaal welkom gaat naar de leden van de huurdersverenigingen van regio oost. Zij introduceert de eerste spreker van deze...   Meer


26-11-2017, 12:17

Verslag van de buurtschouw in wijk Langeland (omg. Berk – Acacia - Populierenlaan)

Tijdens de buurtschouw in de omgeving van de Berk – Acacia - Populierenlaan kwamen de volgende punten aan de orde. Deze zijn voor de duidelijkheid per groep en thema gerangschikt. Groep 1 (via Acacia): 1....   Meer


26-11-2017, 12:16

Verslag van de buurtschouw in de wijk Langeland (omg. Aster – Hyacint – Chrysant)

Tijdens de buurtschouw in de omgeving van de Aster – Hyacint – Chrysant kwamen de volgende punten aan de orde. Deze zijn voor de duidelijkheid per groep en thema gerangschikt. Groep 1 (via Chrysant): 1. Er is...   Meer


29-10-2017, 20:34

Toets aanvangshuur te onbekend

Huurders kunnen in de eerste 6 maanden van hun huurcontract door de huurcommissies laten toetsen of de huur klopt met de kwaliteit van de woning. Minister Plasterk wil de bekendheid hiervan vergroten, vooral...   Meer


05-10-2017, 11:22

Nieuwe leden gezocht!

Stichting Huurdersbelang zoekt nieuwe leden.  Personen die zitting hebben in St. Huurdersbelang dienen:  1. woonachtig of werkzaam te zijn  in Krimpen a/d IJssel; 2. in staat te zijn om zich los te maken van...   Meer


05-10-2017, 11:20

Informatie-avond "zorg voor senioren"

Stichting Huurdersbelang Krimpen a/d IJssel nodigt hierbij alle huurders van QuaWonen uit voor een informatieve-avond. Wij hebben twee sprekers uitgenodigd die het onderwerp  “zorg voor senioren” zullen...   Meer


02-07-2017, 12:50

Actief de zomer in!

Deze zomer valt er veel te beleven in Krimpen aan den IJssel. In de maanden juli en augustus biedt KrimpenWijzer, in samenwerking met tal van organisaties, een gevarieerd programma aan. In het programmaboekje...   Meer


21-05-2017, 08:50

QuaWonen versnelt de bouw van Prinsessenpark!

De bouw van de eerste 2 woonblokken van Prinsessenpark vordert gestaag. De bewoners zullen in oktober de sleutel ontvangen. De aannemer (NBU) is nu bezig met de bouw van de vrije sector huur appartementen en...   Meer

 

Nieuws