Stichting HuurdersbelanG

Krimpen aan den IJssel 

Welkom op onze website!


Graag willen wij Stichting Huurdersbelang Krimpen aan den IJssel en omstreken onder uw aandacht brengen.

Als huurder van QuaWonen denkt u na over onderwerpen die voor u belangrijk zijn op het gebied van huren en wonen.

-  Blijft uw huur wel betaalbaar?
-  Hoe kunt u uw energieverbruik in de hand houden?
-  U heeft vragen over de leefbaarheid in uw wijk.

Stichting Huurdersbelang behartigt de belangen van huurders van QuaWonen in Krimpen aan den IJssel en Ouderkerk aan den IJssel.

Wij werken samen met contactpersonen, die wij 2 keer per jaar uitnodigen voor overleg. Vier leden van onze organisatie overleggen regelmatig met de contactpersonen om lopende zaken te bespreken.        

Wilt u in uw straat of buurt contactpersoon zijn, neem dan contact met ons op.

Als huurdersorganisatie overleggen wij regelmatig met QuaWonen over zaken zoals:

-  leefbaarheid;
-  woonomgeving;
-  servicekosten;
-  dienstverlening;
-  renovatie, sloop en nieuwbouw.

Een commissie overlegt ongeveer 3 keer per jaar met de directie en het management van QuaWonen. Dit overleg gaat over beleidszaken zoals huurverhoging, huurbeleid, energiebeleid, ZAV beleid (zelf aangebrachte veranderingen), onderhoud, verkoop van woningen, sloop en nieuwbouw.

Wij wonen de vergaderingen van de Woonbond bij ( Woonbond is de Landelijke Organisatie ter ondersteuning van huurdersorganisaties), die 4 keer per jaar plaatsvinden.