Stichting HuurdersbelanG

Krimpen aan den IJssel 

Leden BestuurMevr. (Marja) Oversluizen

Voorzitter

Mevr. (Willemien) van Os

2e Voorzitter

Mevr. (Marja) Pietersz

Secretaris

Mevr. (Gemma) in het Veld

Penningmeester

Mevr. (Marry) Beijer

Lid  

Mevr. (Aagje) den Ridder

Lid

Dhr. (Jan) Melenboer

Lid

 Mevr. (Tineke) Mual

Lid


              Aandachtsgebieden leden:

Mevr. (Aagje) den Ridder: Bewonerscontacten

Mevr. (Marja) Oversluizen: Bewonerscontacten

Mevr. (Willemien) van Os: Bewonerscontacten

Mevr. (Tineke) Mual : Bewonerscontacten

Dhr. (Jan) Melenboer:  Website