Stichting HuurdersbelanG

Krimpen aan den IJssel 

                Nieuwsberichten


Hierin vinden de huurders informatie die belangrijk kunnen zijn. Servicekostenprocedure bij Huurcommissie gewijzigd.
(3-3-2022)

Als je de jaarafrekening voor je servicekosten te hoog vindt of als je geen jaarafrekening hebt gekregen , kun je als sociale huurder bij de Huurcommissie terecht.
Daarbij gelden sinds juli 2021 wel een aantal nieuwe spelregels.
Je moet je verhuurder voortaan eerst schriftelijk laten weten dat je het niet eens bent met de servicekostenafrekening (of het voorschotbedrag voor gas-water -elektra ).
Je moet je verhuurder dan drie weken de tijd geven om te reageren.
Als je verhuurder niet reageert of niet in overleg wil , kun je een procedure "Jaarafrekening servicekosten en nutsvoorzieningen" starten bij de Huurcommissie.
www.huurcommissie.nl

Wat kunt u doen tegen verdroging en wateroverlast?

(1-11-2021) 

Configureer deze downloadwidget

Tegels eruit, groen erin. Tegels en bestrating zorgen ervoor dat water niet de grond in kan zakken. Bij hevige regenval kan het riool al het water niet afvoeren. Het riool stroomt dan over en kan wateroverlast geven. Tegels verwijderen helpt, maar nog beter is om er planten voor in de plaats te zetten. Planten helpen om het water sneller af te voeren. Maar voorkomen ook dat de grond te droog wordt. Door verdroging kunnen huizen verzakken. Een regenton helpt om het overtollige water tijdelijk op te vangen. Het riool wordt zo niet overbelast en je kunt het regenwater gebruiken voor je tuin.
Samen met je buren, de verhuurder en de gemeente kun je nog veel meer doen. Denk aan het groen maken van gemeenschappelijke buitenruimten en daktuinen. Dit helpt ook bij extreme hitte en droogte. Bij onderhouds- of verbeterprojecten zou je verhuurder er goed aan doen om te investeren in klimaatadaptatie
(bron: Woonbond).

Bewonerscommissies zijn hard nodig
(1-11-2021)

Steeds meer huurders krijgen te maken met de verduurzaming, renovatie of sloop van hun huis. De verhuurder betrekt hen vaak te laat of helemaal niet bij de plannen. Huurders staan veel sterker als ze zich verenigen in een bewonerscommissie. Een bewonerscommissie heeft wettelijke rechten als het wooncomplex dat ze vertegenwoordigen 25 of meer woningen heeft. Dat geldt zowel bij een woningcorporatie als bij een commerciële verhuurder. 
Een bewonerscommissie heeft het recht op informatie, overleg en advies op grond van de Overlegwet. De bewonerscommissie heeft ook het recht om over zaken als sloop, renovatie en groot-onderhoud met de verhuurder overleg te voeren en er een schriftelijk advies over uit te brengen. De verhuurder is niet verplicht dat advies op te volgen. De rechten zijn dan ook geen garantie dat een bewonerscommissie daadwerkelijk inspraak heeft in het sloop- en/of renovatie-traject.
Als er een geschil is naar aanleiding van de overlegwet, kunnen bewonerscommissies dat voorleggen aan de huurderscommissie. 
(Bron: Woonbond)   


.

Registratiepunt Huurcommissie

24-02-2022

 De Huurcommissie heeft op verzoek van minister Olongren een registratiepunt opgezet waar huurders, die door de Coronacrisis in de financiële problemen raakten, een melding kunnen doen. Zo wil de minister meer zicht krijgen op hoe vaak verhuurders maatwerk weigeren voor huurders die in de knel zitten.

Het gaat om een online registratiepunt. Huurders die geen toegang hebben tot Internet kunnen hun registratie telefonisch doen via de helpdesk van de Huurcommissie: 

070-375 4300. De helpdesk is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur


Tuinonderhoud

21-03-2022

Een huurder is te allen tijde verplicht zijn tuin te onderhouden.

Dit werd nog eens door een gerechtelijke uitspraak bekrachtigd.

Het snoeien van beplanting;  het maaien van het gras;  het vervangen van dode beplanting;

het vervangen van gebroken tegels;  het verwijderd houden van alle goederen uit de tuin, zoals afval, grofvuil en al dan niet kapotte scooters en brommers vallen hier onder.

( Bron Woonbond:  Huurpeil 1 2022 )
 Energie toeslag aanvragen

 

 
 Graag willen wij huurders erop wijzen, dat de energietoeslag van € 1.300 alsnog kan worden aangevraagd bij de gemeente.

Deze energietoeslag kan worden aangevraagd voor iedereen die per maand netto minder verdient dan €1.310 (alleenstaanden) of  €1.871 (samenwonend ).

Voor 2023 wordt er aan meer structurele maatregel gewerkt.

 ( Bron : Woonbond )


Verdachte situaties kunt u melden

De gemeente treedt ook op tegen illegale bewoning en het gebruik van woningen anders dan wonen. Denk hierbij onder andere aan hennepkwekerijen of verhuur van kleine kamertjes in de woning.  Of een woning die gebruikt wordt als opslagplaats voor illegale activiteiten .

De gemeente heeft U als bewoner nodig om verdachte situaties te signaleren. Heeft  U een pand dat U onder de aandacht wilt brengen bij de gemeente ? Meld dit bij de gemeente via telefoonnummer 140180 of via e-mail gemeente@krimpenaandenijssel.nl. Ook kunt U een melding maken via Meld Misdaad Anoniem. Of neem contact op via telefoonnummer 0800-7000.

Wilt U meer informatie over woonoverlast ?

Kijk dan op www.krimpenaandenijssel.nl/woonoverlast


Moeten ouderen kleiner gaan wonen ?

Het is al veertig jaar een droom van beleidsmakers. Laat ouderen met eengezinshuizen verhuizen naar levensloopbestendige woningen, zodat er ruimte vrijkomt voor jonge gezinnen.

Het is zonde als een te groot huis bezet blijft, terwijl de nood zo hoog is.

Ouderen hebben zelf ook belang bij een verhuizing van groot naar klein. Veel ouderen krijgen vroeg of laat te maken met lichamelijke klachten.

Een gelijkvloerse woning kan aangenamer zijn. Ouderen zullen daadwerkelijk in beweging komen wanneer er geschikte en Betaalbare woningen worden gebouwd.

Bron: Woonbond Huurwijzer.


De Huurtoeslag staat onder druk !

Het Kabinetsvoorstel voor de zogenaamde normhuur is een van de grootste ingrepen in de geschiedenis van deze regeling voor huurders met een bescheiden inkomen

Als de voorgestelde normhuren worden doorgevoerd, ontspringt èèn groep huurders nagenoeg deze dans. Dankzij de nationale prestatieafspraken van Rijk, Gemeenten, Aedes en Woonbond worden de corporatiehuren verlaagd tot € 550,-  voor 510,000 huishoudens met een hogere huur en een inkomen tot 120 procent van het sociaal minimum.

Op Prinsjesdag werd bekend dat deze huurverlaging op 1 Juli 2023 zal ingaan.

Bron:  woonbond Huurpeil.